GucciGucci

围巾 男士 gucci

¥ 1896
Permanent
围巾 男士 Gucci
围巾 GUCCI 米色 - 1 | GUCCI 473811 4G865 - Giglio Fashion Store围巾 GUCCI 米色 - 2 | GUCCI 473811 4G865 - Giglio Fashion Store
GUCCI
Gucci 系列 男士 围巾
系列: 经典商品设计编号: 473811 4G865
成分: 75% 莫代尔棉, 15% 真丝

Giglio 编号: 264087
Giglio.com on the FT 1000