ELEVENTY

西服外套 男士 Eleventy

¥ 2,811.71 ¥ 1,968.24 -30%
现在购买收货日期: 5 六月

商品细节

西服外套 米色 男士 Eleventy A70GIAA04 TES0A019
成分: LI0002 - 100% LI
Designer code: A70GIAA04 TES0A019
Designer color code: 02
Giglio Code: 310499

商品描述

西服外套 男士 Eleventy

尺码

图片中模特高1 cm,所穿尺寸48
西服外套 男士 Eleventy 米色 1
西服外套 男士 Eleventy 米色 2
西服外套 男士 Eleventy 米色 3
西服外套 男士 Eleventy 米色 4
西服外套 男士 Eleventy 米色 5

其它推荐

Giglio.com 0 0