GucciGucci

Gucci 老虎刺绣polo衫

¥ 3128
Permanent
T恤 男士 Gucci
T恤 GUCCI 红色 - 1 | GUCCI 475118 X5T75 - Giglio Fashion StoreT恤 GUCCI 红色 - 2 | GUCCI 475118 X5T75 - Giglio Fashion StoreT恤 GUCCI 红色 - 3 | GUCCI 475118 X5T75 - Giglio Fashion StoreT恤 GUCCI 白色 - 4 | GUCCI 475118 X5T75 - Giglio Fashion StoreT恤 GUCCI 白色 - 5 | GUCCI 475118 X5T75 - Giglio Fashion StoreT恤 GUCCI 白色 - 6 | GUCCI 475118 X5T75 - Giglio Fashion StoreT恤 GUCCI 黑色 - 7 | GUCCI 475118 X5T75 - Giglio Fashion StoreT恤 GUCCI 黑色 - 8 | GUCCI 475118 X5T75 - Giglio Fashion StoreT恤 GUCCI 黑色 - 9 | GUCCI 475118 X5T75 - Giglio Fashion StoreT恤 GUCCI 黑色 - 10 | GUCCI 475118 X5T75 - Giglio Fashion StoreT恤 GUCCI 蓝色 - 11 | GUCCI 475118 X5T75 - Giglio Fashion StoreT恤 GUCCI 蓝色 - 12 | GUCCI 475118 X5T75 - Giglio Fashion StoreT恤 GUCCI 蓝色 - 13 | GUCCI 475118 X5T75 - Giglio Fashion Store
GUCCI
Gucci Polo衫有着迷人的设计,采用纯棉设计,领口使用了强烈的对比色,加入虎头刺绣进行点缀 ,设计灵感来源于Gucci的动物世界。
系列: 经典商品设计编号: 475118 X5T75
成分: 93% 纯棉, 7% 弹性纤维

Giglio 编号: 264075
Giglio.com on the FT 1000