GucciGucci

Magior老虎高帮鞋

¥ 3759
Permanent
运动鞋 男士 Gucci
运动鞋 GUCCI 白色 - 1 | GUCCI 478337 BXOA0 - Giglio Fashion Store运动鞋 GUCCI 白色 - 2 | GUCCI 478337 BXOA0 - Giglio Fashion Store运动鞋 GUCCI 白色 - 3 | GUCCI 478337 BXOA0 - Giglio Fashion Store运动鞋 GUCCI 白色 - 4 | GUCCI 478337 BXOA0 - Giglio Fashion Store
GUCCI
Gucci Magior运动鞋的设计来自于 sporty-chic风格。这款动力松紧性款式用真皮打造,侧边用精致的刺绣“愤怒的猫”进行装饰,灵感来自于Gucci动物世界的新视野。橡胶鞋底和真皮内衬带来了无比的舒适。
系列: 经典商品设计编号: 478337 BXOA0
成分: 100% LEATHER

Giglio 编号: 263983
Giglio.com on the FT 1000