Valentino

421件商品
Valentino: 鞋 妇女 Valentino Garavani
Valentino Garavani

¥ 5,820.79
IT 353636½3737½383940
Valentino: 鞋 男人 Valentino Garavani
Valentino Garavani

¥ 3,831.44
IT 404141½4242½4343½44
Valentino: 鞋 男人 Valentino Garavani
Valentino Garavani

¥ 3,831.44
IT 39½4040½4141½4242½4343½44
Valentino: 鞋 妇女 Valentino Garavani
Valentino Garavani

¥ 5,820.79
IT 353636½3737½383940
Valentino: 鞋 妇女 Valentino Garavani
Valentino Garavani

¥ 4,568.27
IT 35½3636½3737½3838½3939½4041
Valentino: 鞋 男人 Valentino Garavani
Valentino Garavani

¥ 3,831.44
IT 3939½4040½4141½4242½4343½44
Valentino: 鞋 男人 Valentino Garavani
Valentino Garavani

¥ 5,083.96
IT 39½404141½4242½4343½44
Valentino: 鞋 妇女 Valentino Garavani
Valentino Garavani

¥ 5,083.96
IT 3636½3737½3838½3939½4041
Valentino: 鞋 妇女 Valentino Garavani
Valentino Garavani

¥ 5,305.03
IT 353636½3737½3838½3940
Valentino: 鞋 妇女 Valentino Garavani
Valentino Garavani

¥ 12,157.43
IT 363737½383940
Valentino: 鞋 妇女 Valentino Garavani
Valentino Garavani

¥ 8,473.34
IT 353636½3737½383940
Valentino: 鞋 妇女 Valentino Garavani
Valentino Garavani

¥ 5,526.09
IT 353636½3737½3838½3940
Valentino: 鞋 妇女 Valentino Garavani
Valentino Garavani

¥ 5,526.09
IT 353636½3737½383940

Valentino

意大利设计师Valentino Garavani在1957年创立了他的帝国,在罗马 Condotti街上开始了他的第一家精品店。最初, 创作的重点是优雅和精致的服装, 让每一个女人感受到美丽,并且反应了对设计师和美丽的崇拜。随后, 意大利时装屋扩大了自己的视野, 创造了第一批男装系列和男士女士成衣系列。

Valentino女士高级定制如今也包括了现代和浪漫的精致配饰,为了那些喜欢高雅,精致,优雅的女人着想,并且寻找着一种表达新奢华风格以及精致的服装。

配饰系列赢得了来自全世界的声誉,归功于 Valentino Rockstud副线品牌。包括Valentino鞋Valentino包带标志性的铆钉,从高跟凉鞋,渔夫鞋,运动鞋和高跟单鞋,已经成为许多女人的一个梦想。

副线品牌Red Valentino,时装屋用经典和精致的元素混合了现代的元素, 针对了年轻的女性们。

在Giglio.com上浏览在线Valentino高级配饰和服装,不要忘记购物满500欧,我们为您免费配送。

Giglio.com 0 0
包含关税,且2,420.14 ¥以上的订单免费配送